HAJDUKOWICZ OKSANA

Artyści » HAJDUKOWICZ OKSANA

OKSANA HAJDUKOWICH urodziła się w 1971 r. w Brześciu. W latach 1981-1997 ukończyła Studium Rysunku u Michała Tołbaczewa w Brześciu, Mińską szkołę artystyczną im. Glebowa oraz Białoruską Akademię Sztuk, Wydział Malarstwo Sztalugowe u W.A Gromyko, M.W Danciga i A.A Maravhkina. Od 200r. Jest członkiem Białoruskiego Związku Malarzy. W 2007r. wstępuje do Regionalnego Związku Malarzy w Brześciu i jest delegatem na 19 Zjeździe Białoruskiego Związku Malarzy. Mieszka i pracuje w Brześciu – docent na katedrze projektowania architektonicznego Państwowego Uniwersytetu Technicznego w Brześciu. Autorka wielu książek i podręczników dla młodzieży. Uczestniczyła w wielu międzynarodowych plenerach i wystawach a jej obrazy znajdują się w muzeach i kolekcjach prywatnych na całym świecie.