KOŁODZIEJCZYK LECH

Artyści » KOŁODZIEJCZYK LECH

 LECH KOŁODZIEJCZYK  Studia ASP Kraków, Wydział Grafiki w Katowicach. Dyplom w 1978 roku. Profesor w Instytucie Sztuki Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. od roku 2004 Kierownik Katedry Malarstwa. Autor kilku obszernych cykli malarskich, z których najważniejsze to  „Kosmogonie”, ”Księga Słońca”, „Głowy”, „Rytmy Pamięci”, w których analiza zależności elementów wymierności oraz niewymierności stanowi podstawę do różnorodnych poszukiwań w obrębie języka malarskiego, adekwatnego do artykulacji określonych idei. Zorganizował ponad 100 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą, brał udział w ponad 100 wystawach zbiorowych. Nagradzany za malarstwo, w 1997 roku otrzymał Nagrodę Rektora UŚ za działalność artystyczną i dydaktyczną. W latach 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 wyróżniony stypendium naukowym Rektora UŚ za działalność naukowo – artystyczną. Autor dwóch publikacji naukowych „Wielość przestrzeni” oraz „Rytmy pamięci”. Obecnie pracuje nad zbiorem esejów pt. „Od wzniosłości do ironii”, stanowiącym próbę opisania własnej twórczości w kontekście złożonej problematyki sztuki współczesnej