KORTYKA STANISŁAW

Artyści » KORTYKA STANISŁAW

STANISŁAW RYSZARD KORTYKA urodzony w 1943 roku. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie ASP) we Wrocławiu: malarstwo w pracowni prof. Zbigniewa Karpińskiego i projektowanie malarstwa w architekturze w pracowni doc. Alfonsa Mazurkiewicza. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 1969 roku. Jest profesorem; prowadzi pracownię malarstwa na Wydziale Malarstwa i Rzeźby w ASP we Wrocławiu i w Instytucie Sztuk Wizualnych na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego. Uprawia twórczość w dziedzinie malarstwa i rysunku. Brał udział w ponad stu dwudziestu wystawach zbiorowych krajowych i zagranicznych. Malarstwo i rysunek prezentował na dwudziestu sześciu wystawach indywidualnych. 

 

 Ważniejsze wystawy indywidualne:

 1978, 1995 – BWA, Wrocław; 1986 – Galeria Kutscha, Salzburg; 1990 – Muzeum Zamek, Sandomierz; 2007 – Muzeum Architektury, Wrocław; 2008 – Galeria 13 Muz, Szczecin.

 

Ważniejsze wystawy zbiorowe z ostatnich dziesięciu lat: „ Sztuka dwóch czasów: Około 1900 i O nas dzisiaj”, Muzeum Narodowe w Gdańsku,1999-2000; Dolnośląskie Wystawy Sztuki: Malarstwo 2004, BWA, Wrocław,2004;„Pamięć i uczestnictwo”, wystawa na Jubileusz Sierpnia 80 i Solidarności, Muzeum Narodowe w Gdańsku,2005; „Terra in-cognita”, polscy malarze współcześni, Magdeburg, Bonn, Berlin, 2006; „Wieżowce Wrocławia”- PWSSP – ASP 1946 – 2006, Muzeum Narodowe we Wrocławiu,2006; XXI Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego, Szczecin- Zamek,2006; „Figura i struktura”- wystawa dydaktyków ASP we Wrocławiu, Centrum Sztuki, Galeria EL, Elbląg, 2006; IV Ogólnopolskie Biennale Malarstwa i Tkaniny, Muzeum Miejskie w Gdyni, 2007; Malarstwo i Rzeźba ASP we Wrocławiu, Pałac Sztuki, Kraków,2008; Międzynarodowy Konkurs Rysunku, Wrocław 2009; „Struktura rzeczy, struktura emocji, struktura” – sztuka dydaktyków Wydziału Malarstwa i Rzeźby ASP Wrocław, Galeria Miejska BWA, Bydgoszcz, 2010; „Wrocław nie do Poznania”, Stary Browar, Poznań2010; Wystawa malarstwa jurorów towarzysząca XXIII Festiwalowi Polskiego Malarstwa Współczesnego, Galeria W&B, Szczecin, 2011”; „Co je tu, co tu neni”( Co tu jest, czego tu nie ma), wystawa ASP we Wrocławiu, Liberec, 2011.

 

 Nagrody:

 Nagroda Główna Prezydenta Miasta Wrocławia na Dolnośląskich Wystawach Sztuki w dziedzinie malarstwa, 2004. Nagroda Prezydenta Miasta Szczecina na XXI Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego,2006. Wyróżnienie na IV Ogólnopolskim Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej, Gdynia, 2007.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Prezentowane obecnie obrazy Stanisława Ryszarda Kortyki (…) cechuje dyskrecja. Są one wyciszone za sprawą przyjętych przez artystę tonacji i „milknące” na skutek powtarzającej się kompozycji, dla której charakterystyczne są układy zagęszczonych pasm, rozciągających się pomiędzy bocznymi krawędziami płaszczyzn. Prace wrocławskiego artysty mają przy tym charakter elegijny . Sugerują nieuchronną zmienność, erozję, zacieranie granic pomiędzy formami a przestrzenią. Ewokują smutek, nostalgię, oczekiwanie na niewypowiedziane i niewiadome. Wrażenia te, decydujące w dużym stopniu o charakterystycznym poetyckim klimacie obrazów Kortyki, wynikają ze stosowanych przez malarza środków formalnych. Biorąc pod uwagę aktualnie stosowane przez artystę formuły przedstawień, konkretne lub bezprzedmiotowe, wstępnie można charakteryzować jego sztukę, mówiąc o abstrakcji treści.

 

Tymczasem, już od kilkunastu lat świat Kortyki uległ ewolucyjnym przemianom. Od ukazywania realistycznych fragmentów natury, zacieśnionych kadrów pejzażu, poprzez stanowienie fantastycznych surrealnych przestrzeni zmierzał w kierunku rozległych i otwartych kompozycji. Kompozycji zakładających sekwencyjność serii, jej kontynuację oraz łączność pomiędzy płótnami.

Możliwe jest to dzięki konsekwencji trwania przy jednym modelu kompozycji; linii horyzontu – granicy oddzielającej niebo od ziemi. Wierności nieosiągalnemu krańcowi (…)

 

Cytat za:

 

Andrzej Jarosz, „Bezkresny horyzont. Obrazy Stanisława Ryszarda Kortyki”

 

Katalog wystawy, Muzeum Architektury, Wrocław 2007