STRUMIŁŁO ANDRZEJ

Artyści » STRUMIŁŁO ANDRZEJ

ANDRZEJ STRUMIŁŁO urodził się w Wilnie w 1928 roku. Ukończył wydział malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (w 1950 ). Pracuje w dziedzinie malarstwa, rysunku, grafiki książkowej,plakatu, rzeźby, wystawiennictwa, scenografii i fotografii. Wystawiał swoje prace na całym świecie. Wykładał malarstwo i historię sztuki na kilku uczelniach. Odbył liczne podróże do krajów azjatyckich. W latach 1982 -1984 kierował Pracownią Grafiki Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Opracował wiele różnorodnych wydań książkowych. Działał na rzecz ochrony przyrody i dóbr kultury ojczystej. Otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Suwałk i Ambasadora Kultury Podlasia. Otrzymał szereg nagród, orderów i odznaczeń, m.in. Krzyż Kawalerski, Oficerski i Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Medal Gloria Artis, oraz Złoty Krzyż Zasługi Republiki Federalnej Niemiec.