ŻYWIECKI ALEKSANDER

Artyści » ŻYWIECKI ALEKSANDER

ALEKSANDER ŻYWIECKI  Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Katowicach. Studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, filia w Katowicach w latach 1982-88. Malarstwo w pracowni prof. Jacka Rykały. Dyplom z projektowania graficznego w pracowni prof. Adama Romaniuka, z zakresu grafiki warsztatowej w pracowni prof. Stanisława Gawrona. Aleksander Żywiecki uprawia ten rodzaj twórczości, która nie sili się na programowe nowatorstwo, a przeciwnie sięga do sztuki tradycyjnej, realistycznej w formie i o jasnym przesłaniu, powracając tym samym do tego wszystkiego co w sztuce wzrusza, zachwyca pięknem i bogactwem otaczającego nas świata. W jego obrazach odnaleźć można tak charakterystyczną dla malarzy przełomu wieków sugestywną wizję nieskażonego jeszcze ludzką egzystencją krajobrazu szerokiej, nieokiełznanej natury i otwartych przestrzeni ale i krajobrazu dostrzeżonego pośród zupełnie prozaicznych fragmentów bujnej polskiej przyrody. W pierwszych latach po studiach, obok grafiki warsztatowe i projektowej, zajmował się malarstwem niefiguratywnym o czysto formalnych rozwiązaniach z pogranicza abstrakcji gorącej i taszyzmu z zastosowaniem nietypowych materiałów. Po 1990 roku radykalnie zmienił obszar swych artystycznych zainteresowań, obierając za jedyny odtąd obiekt malarskich dociekań polski pejzaż. Co roku bierze udział w licznych plenerach na terenie całego kraju, a powstałe obrazy prezentuje na wystawach zarówno w Polsce jak i zagranicą. Do najbardziej prestiżowych zalicza: retrospektywną wystawę w Muzeum Śląskim w Katowicach, wystawę w galerii promującej artystów z Europy wschodniej Anya Tish Gallery w Houston USA i udział w prezentacji sztuki polskiej w ramach ogólnoeuropejskiej imprezy kulturalnej EUROPALIA 2001 w Belgii. Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych w Polsce i zagranicą a także w polskich przedstawicielstwach dyplomatycznych w wielu krajach świata.